Sağlam uşaq-Sağlam gələcək!

Bizim nailiyyətimiz - xoşbəxt uşaqlığına qovuşan körpələr, gözləri sevincdən yaşaran valideynlər və bizi dəstəkləyən xeyirxah insanlardır. Etimadınız üçün minnətdarıq!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *