Göz xəstəlikləri

Səid Babayev

Səid Babayev gözdaxili təzyiqin artması ilə müşayiət olunan qlaukomo xəstəliyind...

Zəhra Novruzova

Türkiyənin qabaqcıl klinikalarından birində sol gözün buynuz qişası transplantas...

Mürşüd Allahverdiyev

8 aylıq Mürşüd anadangəlmə göz qüsurundan əziyyət çəkirdi. Maddi cəhətdən əməliy...